در سبد خرید شما 0 مورد کالا وجود دارد

slider
slider

فایل فلش و رام A088-MAILBOARD-V4.0.0


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد A088-MAILBOARD-V4.0.0 CPU: A10 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو با خرید این محصول 4 فایل به شما داده خواهد شد که تمامی ورژن های این این تبلت میباشد  شامل ورژن های SD ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام TJ-p860-v7.1


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد TJ-p860-v7.1 CPU: A13 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو   ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام tj-A23-p861-v2.0 و tj-A23-p861-v3.0


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد tj-A23-p861-v2.0 و tj-A23-p861-v3.0 CPU: A23 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام aikou_d70m_gsl1680


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد aikou_d70m_gsl1680 CPU: A13 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام T733-MAINLAND-v2.1


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد T733-MAINLAND-v2.1 CPU: A13 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام T733-MAINBOARD-v2.0


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد T733-MAINBOARD-v2.0 CPU: A13 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام T730-MAINBOARD-V6.2


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد T730-MAINBOARD-V6.2 CPU: A13 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام S780-mainboard-v3.0.0


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد S780-mainboard-v3.0.0 CPU: A23 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام Et-q8-a23-v1.5


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد Et-q8-a23-v1.5 CPU: A23 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش و رام T736-MAINBOARD-V2.1


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد T736-MAINBOARD-V2.1 CPU: A23 قابلت حذف اطلاعت و رمز روشن کردن تبلت خاموش و یا روی لوگو ...
ادامه مطلب 0 ریال

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه a13-h978 v1.6 & 1.10


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد A13-h978 v1.6 & 1.10 CPU: A13 ...
ادامه مطلب 0 ریال

فایل فلش و رام تبلت TZX-723q4


رام کمیاب 100 درصد تست شده تبلت به شماره برد TZX-723Q4 ...
ادامه مطلب 0 ریال